Reiki energie

Reiki energie je vesmírná, univerzální energie, která nás podporuje, abychom mohli žít náš život na plno a kvalitněji. Podporuje nás, abychom v životě zvládli vše, co jsme si na sebe naložili nebo co nám přišlo do cesty. Pomáhá nám léčit naše nemoci a to ať už se projevují fyzicky nebo psychicky protože léčí naši duši. Je tedy velmi vhodnou pomocí k doplnění lékařské péče.

Reiki má pozitivní léčebné účinky, působí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba. Touto energií můžeme léčit lidi, zvířata, rostliny, kameny, vše, co je kolem nás. Energie Reiki má schopnost pronikat všemi předměty/materiály i prostorem. Reiki energie není jen nástrojem pro to, abychom odstranili nemoci, únavu nebo stress z našich životů. Je cestou, která nám pomůže žít klidněji a spokojeně náš život. Je také velmi vhodná ochrana pro všechny lidi, kteří jakkoliv pracují s lidmi.

Jednou z důležitých otázek je výběr Mistra, který Vás zasvětí do energie Reiki. Každý Mistr by se měl při zasvěcení čistě napojit na Reiki energii, aby ji mohl čistě předat. Dále se může lišit způsob, jakým Vám energii Reiki předá a čas, který Vám věnuje ať už ohledně dotazů, nejistoty při praktikování či čas a péči po absolvování kurzu. Je mnoho faktorů, na které se dá nahlédnout. Ovšem každý z nás je individualita a proto je pro každého důležité něco jiného.

Myslím si, že při výběru je nejdůležitější Vaše intuice, která Vám nejlépe poradí koho si vybrat.

 

Zasvěcení/naladění do Reiki energie

Zasvěcení nebo naladění chcete-li, probíhá jednotlivě a s časovým odstupem mezi stupni. Tento odstup je čistě individuální a délka je u každé osoby jiná. Záleží na Vás, kdy ucítíte, že chcete pokračovat dál. Minimální odstup mezi stupni se doporučuje 2-3 měsíce a to z toho důvodu, že naše tělo si postupně zvyká na nové vibrace. Také není podmínkou dokončit všechny 3 stupně. Pokud budete cítit, že vám stačí pouze I. stupeň nemusíte absolvovat další kurzy, volba je na Vás.

Rozhodnutí nechat se zasvětit do Reiki energie je silný a kouzelný zážitek, který změní Váš život a pomůže vám na cestě Vašeho duchovního růstu. Energie Reiki je skutečná a ti kdo ji praktikují, vnímají její fyzickou přítomnost.

Metoda Mikao Usuiho zahrnuje tři úrovně Reiki:

I. stupeň – Kontaktní Reiki

Je určen pro léčení nás samotných, ale i pro léčení druhých dotekem rukou. Při zasvěcení se vyladí Vaše napojení na Reiki energii. Jakmile jste napojeni, léčivá energie začne na požádání procházet Vašimi dlaněmi. Zasvěcení prvního stupně Reiki probíhá naladěním čaker a energetických drah tak, aby byly přizpůsobeny proudění reiki energie. Ve Vašem životě budou probíhat významné změny, snadněji budete přistupovat k vašemu osobnímu růstu, tělo se bude pročisťovat ve všech rovinách.

II. stupeň – Bezkontaktní Reiki

Vám umožní pozitivně působit do budoucnosti (na akce, pracovní jednání, zkoušky, vystoupení, operaci,…) do minulosti k příčinám problému, které Vás trápí a pomáhá nám překonávat prostor tím, že můžeme kohokoliv doplnit na dálku a nepotřebujeme, aby byl fyzicky přítomen. Dále se díky použití symbolů II. stupně zkracuje doba doplnění energie zhruba na 20 min. S II. stupněm je důležité pracovat s pokorou, úctou a zodpovědností k sobě samým, k osobám, kterým pomáháte a hlavně k vesmírným zákonitostem, protože získáváte více možností jak tvořit s jemnohmotnými energiemi.

III. stupeň – Mistrovský stupeň

Člověk, který dosáhne III. stupně, se stává Reiki Mistrem a učitelem. K tomu to rozhodnutí by měl každý přistupovat zodpovědně a s úctou. Jak už jsem zmínila dříve Reiki energie není jen nástrojem nýbrž cestou. Reiki je jemným všestranným pomocníkem a tak se postupně  stává součástí vašeho běžného života. Nejvíce se toto spojení prohloubí právě ve III. stupni, kdy je naším záměrem pochopit své nemoci/ problémy a žít tak, aby nepřicházeli. Díky III. stupni se nám umocní používaní reiki energie a díky mistrovskému symbolu také zjednoduší.

Někteří mistři rozdělují III. stupeň na III, A a III. B nebo přidávají čtvrtý stupeň. Já rozděluji III. stupeň na:

III. stupeň A – „Mistr Léčitel“ – Proběhne zasvěcení do III. stupně, obdržíte mistrovský symbol, postup na očistu aury.

III. stupeň B – „Mistr Učitel“ – Obdrží postup pro zasvěcení do Reiki energie. Může zasvěcovat další studenty do jednotlivých stupňů Reiki a tak Reiki energii předávat dál.