Regresní hlubinná terapie

 Regresní terapie nám pomáhá nahlédnout a vyřešit potíže, které nás v našem životě trápí. Působí na psychické, psychosomatické problémy, které ve většině případů způsobují naše fyzické problémy.

Tato metoda Vám může pomoci s problémy týkající se zdravotního stavu, jako jsou bolesti zad, hlavy,… různé alergie, fobie, strachy nebo i vážnější nemoci. Také s problémy ve vztazích a to jak rodinných, osobních nebo pracovních. Regresní terapie Vás dokáže podpořit na cestě, při snaze najít sami sebe.

­

­

Jak probíhá regresní terapie:

Doporučuji si na ni vyčlenit čas a nejlépe po terapii nejít hned do práce – po každé terapii nastupuje okamžitá úleva, ale budete trochu unavení a v hlavě se vám bude honit spousta myšlenek.

Samotné regresi předchází vstupní konzultace, kde společně probereme, co Vás trápí a s jakým přicházíte problémem. První terapie trvá 3 – 4 hodiny a každá další terapie cca 2 – 3 hodiny.

Než začne samotná regrese je nutné, abyste se uvolnili – k čemuž Vám pomůžu krátkou meditací. Pohodlně si lehnete, přikryjete se dekou a zavřete oči. K otevření podvědomí používám více možností podle toho, co Vám bude nejvíce vyhovovat může to být, pyramida, chrám, zámek/hrad, louka. Všechny možnosti mají obdobný postup představíte si, jak sestupujete do pyramidy, hradu,… Po sestoupení jdete dlouhou chodbou a na konci té chodby jsou velké dveře, za které vstoupíte. Za dveřmi se Vám začíná odehrávat příběh, který se mnou sdílíte.

Popisujete mi, kde jste, co děláte a jak se tam cítíte. Někdo vidí obrazy, světla, útržky; slyší zvuky nebo prožívá různé emoce např. vztek, napětí, zimu, strach, teplo, radost, lásku (Nemusíte se bát, že v regresi budete zažívat jen negativní emoce, ale přesto je potřeba si uvědomit, že negativní emoce nás vedou do sitaucí, které nám způsobují bloky a nedovolují nám žít život šťastně). Co je pro Vás velmi důležité, abyste při regresi nenechali Váš rozum přebýt váš vnitřní hlas, ale byste říkali hned to první co Vás napadne a nebáli se říct co cítíte, slyšíte nebo vidíte. Nic není divné, nikdo Vás nebude odsuzovat jsem tu proto, abych Vám pomohla !!!

S čím Vám regrese může pomoci

Emoce – vztek, agrese, žárlivost, nenávist, závist, netrpělivost, úzkost, strach,…

Strachy a fobie – klaustrofobie, z různých zvířat (pavouci, myši, hmyz), strach ze tmy, výšek, strach ze samoty, strach z jízdy autem,…

Nemoci – různé bolesti, fyzické problémy

Ztráta blízké osoby, majetku, zaměstnání, postavení v zaměstnání

Závislosti – alkohol, kouření, drogy, nakupování, závislost na druhé osobě,…

Sexuální problémy, zneužívání, znásilnění

Problémy s učením, s nadváhou, anorexií, bulimií,

Psychosomatické problémy s otěhotněním

Řešení psychických šoků, úrazů

Léčení traumat z dětství a prenatálního období

Problémy se spánkem, noční můry, náměsíčnost

Posedlost, prokletí, černá magie

Odvádění přivtělených duší

Vztahové problémy:

vztahy v rodině (matka, otec, sourozenci, děti,..)

vztahy s okolím

vztah sám k sobě (nízké sebevědomí)

pracovní vztahy / přímo vztah k dané práci

partnerské vztahy