Kineziologie – One brain

je metoda, ve které terapeut komunikuje s klientem prostřednictvím jednoduchého svalového testu. Komunikace probíhá nejen ve vědomé rovině, ale terapeut pracuje i s podvědou rovinou klienta.

Kineziologický test pomáhá terapeutovi nalézt staré nefunkční vzorce. Klient se tak dostane ke starým nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo. Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat a najít VOLBU tam, kde jsme přesvědčeni, že žádná VOLBA není. Nefunkční a staré vzorce se při odblokování uvolní a nahradí novými, zdravými.

Mnoho problémů pramení z ranného dětství našeho života, a díky buněčné paměti našeho těla si uchováváme všechny zážitky z tohoto období. Pokud se následně v budoucnosti setkáme se situací, která se pocitově, mentálě podobá stresujícímu okamžiku, vnímáme ji opět jako stresující a náš mozek spustí tyto obranné systémy (nefunkční vzorce). Vznikají tak různé typy fyzických a duševních problémů, nemoci, bolesti, alergie, dyslexie, dysgrafie a jiné dysfunkce, různé typy závislostí, fobií apod.

Kineziologie – One Brain tak pomáhá zlepšit naše zdraví a psychickou pohodu. Někdy se úleva dostaví okamžitě a její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Občas je problém hluboký a je třeba pracovat častěji, v kratším nebo delším časovém úseku.

Kineziologie navozuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní. Odstraněním bloků vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu v energetickém systému. Uvolněním (tzv. energetických bloků), se pak obnoví samoléčebné schopnosti těla. Technika One Brain je vhodná pro lidi různého věku, osoby s nejrůznějšími zdravotními problémy, těhotné ženy i malé děti. U těžších odbloků je efektivní kombinace více metod. Velice užitečná je kombinace kineziologie a energetického ošetření.


Kineziologie – One brain pomáhá v těchto oblastech

 • SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA, SEBEÚCTA
 • POCITY STRACHU, ÚZKOSTI, FOBIE
 • ZÁVISLOSTI
 • ALERGIE
 • BOLESTI HLAVY A ZAD, ATD…
 • POSÍLENÍ IMUNITY
 • ÚNAVOVÝ SYNDROM
 • PORUCHY SPÁNKU
 • VADY ŘEČI, KOKTÁNÍ A TIKY
 • HYPERAKTIVITA, IMPULZIVITA,
 • PORUCHY POZORNOSTI, DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE a další „DYS“
 • UMOŽŇUJE ZNOVUNALEZENÍ SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ
 • OBNOVENÍ POCITU RADOSTI, ŠTĚSTÍ A VNITŘNÍHO KLIDU
 • POSÍLENÍ VŮLE
 • ODSTRANĚNÍ TRÉMY
 • POSÍLENÍ SOUSTŘEDNÍ PŘI UČENÍ
 • STRESY SOUČASNÉ I Z MINULOSTI
 • PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM
 • PROBLÉMY S TĚLESNOU VAHOU
 • PROBLÉMY VE VZTAZÍCH, ŽÁRLIVOST
 • NAVOZENÍ HARMONIE V DUŠEVNÍ A FYZICKÉ OBLASTI
 • ŘEŠÍ PROBLÉMY V DALŠÍCH OBLASTECH

 

Je ovšem třeba připomenout, že tak jako ostatní alternativní léčebné metody, také kineziologie one-brain nenahrazuje lékařskou péči.