Články

STRACH – první skupina Bachových esencí

ASPEN – Topol osika

je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví.

Ve většině případů jsou to lidé velmi citliví a vnímavý ke svému okolí, ale jejich pozornost se obrací pouze k negativnímu smýšlení. Neumějí se otevřít situaci a na plno ji přijmout, protože jsou uvězněni v představě, že za vším se skrývá něco děsivého. Svůj strach nedokážou přesně definovat, nevědí, odkud pramení a proč má nad nimi takovou moc.

Tito lidé se svými strachy odříznou od své životní radosti a tak ji ani nijak neprožívají, protože jen záchvěv radosti hned vystřídá strach. Tato neustálá ustrašenost je pak může pronásledovat nejen ve dne, ale i v noci. Ať už jsou sami nebo ve společnosti přátel, může přijít nevysvětlitelná úzkost nebo předtucha hrozícího neštěstí, doprovázená i chvěním.

Pro typ Aspen je typický strach z neznáma. Např.:

  • strach z toho co po mě zítra budou chtít v práci/škole/doma,
  • strach co se kde zase pokazí,
  • strach z návštěvy a pocity úzkosti, při představě, že od Vás bude někdo něco chtít,
  • typický nedělní strach z nadcházejícího týdne, nebo z nadcházejícího úkolu, dnu, …

Pozitivní potenciál Aspenu

Aspen navozuje stav vnitřního klidu, jistoty a nebojácnosti. Úzkostlivé obavy nahradí přání po nových dobrodružstvích a prožitcích, bez ohledu na těžkosti a nebezpečí.

 
Dr. Bach k tomu napsal: „Když toto poznání přijmeme, pak zanecháme bolesti a utrpení, pak leží za námi starost, obava či strach, přerosteme všechno kromě radosti ze života, radosti ze smrti a radosti z naší nesmrtelnosti…můžeme jít touto cestou přes jakékoliv nebezpečí, přes jakékoliv těžkosti, osvobození od strachu.“

­

MIMULUS – Kejklířka skvrnitá

Je určen všem, kteří trpí strachy z konkrétních situací každodenního života.

Mimulus je vhodný pro lidi, jejichž strachy jsou konkrétní a známé. Mnohdy to jsou lidé talentovaní, ale stydliví a uzavření do sebe. K jejich problémům může patřit i koktání, červenání, nervózní smích atd… Může to být strach z řízení auta, štěkajícího psa, ale i třeba ze ztráty zaměstnání. Bojíme se nejrůznějších věcí hlavně toho, s čím máme spojené negativní zkušenosti. Ustrašení lidé jsou velmi nejistí, nepouštějí se do žádných nových vztahů, činností, projektů,… Protože jsou ovládáni strachem, potřebují kolem sebe jistotu. Jakékoli změny jim jejich strach jen prohlubují.

Pro typ Mimulus je typický strach z konkrétních věcí, událostí např.:

  • z lékaře
  • výtahu, létání
  • ze ztráty majetku, zaměstnání,…
  • z pohovoru, zkoušky, …

Pozitivní potenciál Mimulusu

Esence pomáhá v akutních situacích, kdy nás najednou popadne strach z konkrétní věci, osoby, situace a tím je naše myšlení ovládáno strachem. Podporuje k překonání strachu a díky tomu se pomalu začnete otevírat novým možnostem a situacím.

„Strach ztrácí na síle, pokud ho prohlédneme a podíváme se na to, z čeho pramení.“

CHERRY PLUM – Slíva třešňová

Je vhodná v případě, kdy člověk zcela propadá svým emocím a citům, ztrácí půdu pod nohama a neumí své emoce ovládat.

Esence pomáhá udržet rovnováhu při silném psychickém vypětí. Prožívá-li někdo rozpor mezi rozumem a emocemi pomůže mu jej snížit. Pokud člověk propadne svým emocím a ony nad ním mají naprostou moc, tak hrozí, že pod jejich nátlakem provede něco, co by v normálním rozpoložení nikdy neudělal. Často se tak může tato osoba druhým jevit jako pošetilec nebo blázen. Avšak tento člověk má pocit blížícího se nervového zhroucení či ztráty rozumu. Proto je tato esence označována jako vhodná pro ty, kteří smýšlejí na sebevraždu či spáchání jiných věcí.

Pokud se někdo dostane do negativního stavu této esence, je to známkou toho, že své emoce dlouho dusil v sobě. Emoce v sobě nemůžeme potlačovat věčně. Jsou součástí našeho bytí a projevem naší osobnosti. Pokud je necháme uzavřené moc dlouho, stanou se časovanou bombou a je jen otázkou času kdy nečekaně vyjdou na povrch.

Pro typ Cherry plum je typický strach z neovládání se, z přepjaté mysli.

Pozitivní potenciál Cherry plum

Pomáhá přijmout emoce, porozumět jim a tak se jimi nenechat ovládat. V pozitivním stavu jsou tito lidé vyrovnaní a jejich konání je propojeno s jejich myšlením a cítěním. Dokáží konstruktivně zacházet se svojí agresí, kterou neobracejí prosti sobě ani ostatním, nýbrž pochopí tuto sílu, a tím s ní dokážou jinak naložit. 

„Pokud se emocím otevřeme a přijmeme je, dokážou nás správě navést k řešení jakéhokoli problému.“

­

ROCK ROSE Devaterník penízkovitý

Rock Rose se používá v případech panického strachu a hlubokých otřesů, způsobených například nehodou či jinými událostmi.

Panika je stav, ve kterém si člověk najednou neví rady, popadne ho strach a tak jedná neočekávaně. Tento stav zablokuje v člověku schopnost rozumně uvažovat, proto není neobvyklé, že lidé začnou křičet, zoufale plakat či bezcílně běhat. Je to však pouze reakce na nový, nečekaný stav či situaci, která nás zastihla nepřipravené.  Samozřejmě se nemusí jednat pouze o katastrofu. Může jít i o špatnou zprávu, autonehodu, panický strach z budoucnosti, … Vše to jsou chvíle, kdy nám připadá, že ztrácíme půdu pod nohama.

Pro typ Rock Rose je typický panický strach – zpanikaření, hrůza, stav nouze.

Pozitivní potenciál Rock Rose

Esence nám pomáhá tuto paniku zvládnout a podívat se na nastalou situaci reálně. Dodává nám odvahu a duchapřítomnost, díky tomu můžeme být připraveni i v naléhavých situacích zachovat klid.

„Pouze poznání toho, co v nás vyvolává paniku, nám dává možnost tyto stavy překonat.“

RED CHESTNUT –  Červený kaštan

Red Chestnut je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o blaho jiných, obzvlášť o rodinu a blízké přátele.

Tito jedinci mají strach, že se jejich blízkým stane něco špatného, že menší potíž může vést k vážné nemoci, že si dítě při hře ublíží nebo že cestou stane nehoda. Strach o druhé reflektuje náš strach o sebe, který promítáme do druhého ve snaze udržet jeho pozornost. Částečně je to i způsob jak mít situaci pod kontrolou. Je důležité si uvědomit, že bránit druhým dělat chyby a snažit se udržet všechno pod kontrolou znamená nedat jim šanci poznávat život, učit se jaké zásady a pravidla život má a jak s nimi zacházet.

Ochrana je správná, ale strach na nás vždy působí destruktivně a v takovém případě nás právě vyzívá, abychom ho překonali a pohnuli se v životě dál. Proto je důležitá důvěra v druhé i v život.

Pro Red Chestnut je typický přehnaný strach o druhé (vybavování si nejhorších scénářů), tito lidé ze strachu o dobro druhých mají často tendenci řešit za ostatní jejich problémy.

Pozitivní potenciál Red Chestnut

Schopnost starat se o druhé se soucitem a beze strachu. V naléhavých situacích pomáhá zachovat klid a pozitivním způsobem podpořit druhé. Bez toho, aby se vnucovali jiným lidem, poskytnou kdykoliv rádi vyžádanou pomoc.

Zdroj: Bachovy květové esence od A do Z, Tajemství Bachových květových esencí, bachovaterapie.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *