Články

Přehled Bachových esencí

38 esencí objevil anglický lékař a bakteriolog Edward Bach, který ve své lékařské praxi pocítil jistou nespokojenost s jednostranným pohledem lékařské medicíny, která hleděla pouze na nemoci a fyzické projevy. Edward Bach, ale viděl člověka a nemoc jako součást jednoho celku, který je potřeba řešit společně a proto na homeopatických principech vytvořil 38 výtažků z divoce rostoucích rostlin.

Seznam všech 38 esencí

jejich rostlinný původ a základní charakteristika mentálních a emocionálních problémů, které Vám esence pomáhají řešit.

1.) Řepík lékařský (Agrimony)
 • za usměvavou tváří skrýváte problémy, bráníte se konfrontaci, máte nechuť vidět pravý stav situace
2.) Topol osika (Aspen) 
 • nevysvětlitelné obavy, nervozita, strach z neznámého, podivné předtuchy
3.) Buk (Beech) 
 • intolerance a přehnaná kritika, tendence vidět pouze chyby druhých, absence soucitu a porozumění
4.) Zeměžluč lékařská (Centaury)
 • máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc, je pro vás těžké se prosadit, ve vztazích jste podřízení, využívání
5.) Rožec (Cerato) 
 • zpochybňování své schopnosti správně se rozhodnout, neustálé hledání rad druhých
6.) Slíva třešňová (Cherry Plum) – součástí Krizové esence
 • obavy ze ztráty sebekontroly, extrémní vnitřní tlak, zoufalství, hysterické záchvaty
7.) Poupě jírovce (Chestnut Bud) 
 • neschopnost či neochota poučit se ze zkušeností, opakování stále stejných chyb
8.) Čekanka obecná (Chicory)
 • majetnické sklony, očekávání od okolí, panovačnost, egocentrizmus
9.) Bílá lesní réva (Clematis) – součástí Krizové esence
 • nezájem o vnější dění, denní snění, žití v budoucnosti
10.)Plané jablko (Crab Apple) 
 • pocit méněcennosti, sebe-nenávist, nízké sebevědomí, přehnaná potřeba čistoty a pořádku, posedlost detaily
11.) Jilm (Elm) 
 • vyčerpávající pocit přehnané odpovědnosti, únava z přepracovanosti
12.) Hořec nahořklý (Gentian)
 • ztráta odvahy, pochybnosti, pocit porážky, rychlé vzdávání se
13.) Hlodaš evropský (Gorse) 
 • stavy beznaděje, zklamání, pesimismus, pocit že už nic nemá smysl
14.) Vřes obecný (Heather) 
 • zabývání se jen sebou, egocentrismus, neustálá potřeba být středem pozornosti.
15.) Cesmína ostrolistá (Holly) 
 • žárlivost, zlost, nenávist, podrážděnost, podezřívání
16.) Zimolez – kozí list (Honeysuckle) 
 • žijete v minulosti, ovládá Vás nostalgie
17.) Habr obecný (Hornbeam) 
 • mentální únava, kolísavé nálady, chybí Vám radost/potěšení, jste v zajetí každodenní rutiny, oddalujete své povinnosti.
18.) Netýkavka žlázonosná (Impatiens) – součást Krizové esence 
 • popudlivost, netrpělivost, rychlé reakce, vnitřní napětí, výbušnost
19.) Modřín opadavý (Larch)
 • nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, očekávání neúspěchu
20.) Kejklířka skvrnitá (Mimulus)
 • obavy ze známých věcí (např. strach z nehody, tmy, chudoby apod.), koktání, ustrašenost, plachost
21.) Hořčice polní (Mustard)
 • melancholie bez patrných důvodů, rychle se objeví a stejně tak zmizí, hluboký smutek
22.) Dub letní (Oak)
 • přehnaný pocit odpovědnosti, který stále nutí překonávat překážky, vyčerpání
23.) Oliva (Olive)
 • extrémní psychické a fyzické vyčerpání, dlouhodobé vyčerpání osobními problémy
24.) Borovice lesní (Pine) 
 • neustálé výčitky svědomí, pocity viny, přílišná sebekritika, obviňování se za chyby druhých
25.) Červený kaštan (Red Chestnut) 
 • přehnané obavy a starost o druhé, očekávání nejhoršího
26.) Devaterník penízkovitý (Rock Rose) – součástí Krizové esence
 • panika, obava a pocity bezmoci, ochromení hrůzou
27.) Voda z léčivých pramenů (Rock Water)
 • vysoké požadavky vůči sobě, vnitřní strnulost, neoblomná disciplína může vést až k sebemučení
28.) Chmerek roční (Scleranthus)
 • nerozhodnost a nevyrovnanost, neschopnost vytvořit si vlastní názor
29.) Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) – součást Krizové esence
 • prožitý tělesný nebo duševní šok, neschopnost se uklidnit
30.) Kaštan jedlý (Sweet Chestnut) 
 • zoufalství spolu s pocitem, že víc už nemůžete unést, vaše snaha nepřináší žádné výsledky, mentální úzkost
31.) Sporýš lékařský (Vervain) 
 • přílišná horlivost, fanatizmus, neschopnost odpočívat pro přílišné zaneprázdnění mysli
32.) Vinná réva (Vine) 
 • ctižádost, vůle dominovat nad ostatními, přehnané prosazování vlastních představ, tyranie
33.) Vlašský ořech (Walnut)
 • neschopnost udělat krok kupředu, přecitlivělost, neschopnost přijmout změnu
34.) Žebratka bahenní (Water Violet) 
 • přehnaná hrdost, rezervovanost, emocionální chlad k okolí
35.) Bílý kaštan (White Chestnut)
 • neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva
36.) Sveřep větevnatý (Wild Oat)
 • hledání pravého životního poslání a cíle, nejistota životního směru, nerozhodnost
37.) Planá šípková růže (Wild Rose)
 • apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, pasivita
38.) Vrba žlutá (Willow)
 • zatrpklost, vnitřní hněv, pocit oběti osudu, sebelítost, pesimismus

Krizová esence (Rescue Remedy)

 • velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

Skládá se ze 4 esencí: Slívy třešňové, Bílé lesní révy, Netýkavky žlázonosné, Devaterníku penízkovitého a Snědku okoličnatého

Zdroj: Bachovy květové esence od A do Z, Tajemství Bachových květových esencí, bachovaterapie.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *