Články

NEZÁJEM O SVÉ OKOLÍ – třetí skupina Bachových esencí

CLEMATISBílá lesní réva

Je pro lidi, kteří žijí ve svém vlastní bublině, nemají zájem o realitu a jen těžko udrží své vědomí v přítomnosti.

Tito lidé jsou často považovány za snílky a introverty a s okolím příliš nekomunikují. Mají sklony k nedostatku vitality a energie. Budí dojem duševní nepřítomnosti. Upřednostňují samotu a problémy či tlak okolí řeší pobýváním ve svém vlastním světě iluzí a snů. V nemoci nevyvíjejí žádné úsilí, aby se uzdravili. Utíkají před realitou. Hodně spí, protože tím utíkají před skutečným světem. Děti tohoto typu mívají ve škole problémy, zapomínají, nesoustředí se a nevnímají. Avšak nedostatečná koncentrace a duševní nepřítomnost mohou vést k častým nehodám.

Pro typ Clematis je typický stav:

 • Nepozornost, roztržitost, zasněnost, ospalost
 • Jedinec je často bez vitality a bledý
 • Velká potřeba spánku
 • Sklony k omdlévání
 • Koukání do prázdna
 • Malá vůle k uzdravení při nemoci

 

Pozitivní potenciál Clematis: přivození zájmu o okolní svět a životní radost. Vědomí reality a přítomného okamžiku vychází z vnitřního zaměření na cíl, že budoucnost vytváří přítomnost. Díky pevnému zakotvení v realitě mohou zaměřit svou koncentraci na cíle, které si vyberou a tak dobře kontrolovat své myšlenky.

 

Chestnut Bud – Poupě jírovce kaštanu koňského

Je vhodný pro lidi, kteří se nedokáží poučit ze zkušeností, čímž si brání posunout se v životě dál.

Opakují stejné chyby a minulé lekce jim nic nepřinášejí. Častokrát opakují znovu a znovu stejné situace. Například si stále dokola vybírají nesprávné partnery nebo pořád pokračují pro ně v nevyhovujícím zaměstnání. Opětovaně se u nich vyskytují nemoci, které již prodělaly, protože si z nich nevzali ponaučení. Místo toho, aby chyby zpracovali a poučili se z nich, snaží se na špatné zkušenosti jednoduše zapomenout. Proto nemají ani žádné základy, z nichž by činili budoucí rozhodnutí. Nikdy si nekladou otázku proč, a proto se ani nemohou zabývat její základní příčinou.

Pro typ Chestnut Bud je typické:

 • Neschopnost poučit se z chyb
 • Opakování stejných potíží a nepříjemností či stejné úrazy
 • Pomalé učení, bloky v učení, migréna
 • Nezpracování zážitků, mělké prožívání zážitků
 • Vrhání se do stále nových situací a vztahů

 

Pozitivní potenciál Chestnut Bud: Napomáhá objektivně pozorovat své chyby a učit se z každé zkušenosti. Tím jedinec získává poznání a moudrost, jak se v životě pohybovat kupředu. Je mentálně aktivní a připraven učit se zvláštních chyb i pozorováním ostatních.

Dr. Bach napsal: „Tento květ nám pomůže využít každodenních zkušeností a vidět sebe i své chyby, jako když je dělají jiní.“

 

Honeysuckle – Zimolez kozí list

 Je vhodný pro lidi, kteří lpí na svých vzpomínkách z minulosti.

Tito lidé mají sklon žít v minulosti, nostalgii. Nežijí přítomným okamžikem, jsou uzavřeni ve vzpomínkách na dřívější dobu, kdy mají pocit, že byli šťastní (domov, milovaný partner, dobrá práce, hojnost a dostatek, dětství, úspěch,…) Těžko překonávají těžké životní situace a v hovoru se neustále obrací do minulosti. Radost z přítomnosti blokují svým vzhlížením k minulosti. Nemohou tak navázat nové vztahy a těšit se z přítomnosti.

Pro typ Honeysuckle je typický stav:

 • Jedinec nežije přítomností, vždy vzpomíná na minulost – „na staré dobré časy“
 • Teskní po blízkém člověku, práci, věcech,…
 • Jeví malý zájem o aktuální dění a svět
 • Postoj – Dříve bylo všechno lepší

Pozitivním potenciálem Honeysuckle: je schopnost žít v přítomnosti, nenechat se převálcovat minulostí, ale vnímat ji jako cennou zkušenost, ze které se můžeme poučit pro současnost. Změna je akceptována jako přirozený proces života. Esence může pomoci i těm, kteří rádi shromažďují staré věci a nechtějí se jich vzdát. Také pomáhá v případě úmrtí, ztrátě pracovního místa, selhání v obchodním podnikání, ale i u starších, osamělých lidí.

 

Mustard – Hořčice polní

Lidé této esence mají sklon k pocitům zármutku, zoufalství a melancholie, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí.

Tyto pocity zádumčivosti a melancholie často ovládají celý život jedince a nelze se jich jen tak zbavit. Lidé díky těmto pocitům propadají do depresí a nedokáží najít žádný pádný důvod k těmto stavům. Jak tyto potíže přijdou, tak zase odejdou. Sednou na ně jako těžký černý balvan. Cítí mizérii, smutek, beznaděj a vidí vše černě. Nemohou v sobě najít ani kousek radosti. Necítí smysl života a prožívají hluboké duševní útrapy. Střídání nálad bývá pro tyto lidi typické. A tak jako na ně padne období útrap a smutku, tak náhle mohou být zase přehnaně plní energie a optimismu.

Pro typ Mustard je typický stav:

 • Hluboký smutek a beznaděj
 • Postrádání smyslu života
 • Lidé necítí radost a propadájí depresi
 • Tyto emoční stavy přichází a odchází nečekaně
 • Strach z těchto stavů, protože se nedají ovládat vůlí

Pozitivním potenciálem Mustard: je znovu rozvinout životní radost, znovu objevit pocity vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit.

 

Olive – Olivovník

je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka.

Oliva je prospěšná v situacích, kdy vyčerpání dohání člověka do kouta, a když všechny jeho rezervy síly a energie jsou úplně na dně. Mají pocit hluboké vnitřní únavy, nedostatku sil. Prožívají pocit, že vše vyžaduje příliš mnoho sil. Kvůli únavě nejsou schopní užít si běžný život a jeho radosti. Činnosti, které přinášely předtím radost či zábavu, jsou nezajímavé a jsou jen další zátěží. U těchto lidí často vzniká i potřeba dlouhého spánku a nadměrná únava vede k tomu, že tělo nefunguje tak, jak by mělo.

Pro typ Olive je typický stav:

 • Velká únava a pocit na konci sil
 • Střídají se fáze výkonnosti a totálního vyčerpání
 • Vyčerpání po dlouhodobé nemoci
 • Vyčerpání v důsledku péče o dlouhodobě nemocného
 • Neschopnost se do něčeho pustit, už není dost síly a chuti
 • Člověk neumí zacházet se svojí životní energií

Pozitivním potenciálem Olive: je znovuobnovení sil, vitality a zájmu o život. Lidé v pozitivním stavu již nevyčerpávají své vlastní rezervy sil, ale naslouchají svému vnitřnímu hlasu a vnímají potřeby vlastního těla. Zůstávají vnitřně klidní a vyrovnaní.

 

White Chestnut – Kaštan bílý

Je vhodný pro lidi, kteří trpí nutkavými, neklidnými myšlenkami, které nemohou dostat pod kontrolu.

Mysl zahlcená přemýšlením, srovnáváním, kombinováním. Neodbytné, nechtěné myšlenky, vnitřní diskuse a rozhovory se přehrávají dokola jako zaseknutá gramofonová deska a způsobují vnitřní neklid. Během dne je těžké se na něco koncentrovat a v noci je těžké naladit se na spánek. Neustále se zabývají a zatěžují svými problémy a myšlenkami uvnitř.

 

Pro typ White Chestnut je typický stav:

 • Plná hlava myšlenek, které se honí stále dokola, člověk je neumí zastavit
 • Nekonečné zpracovávání stejných problémů, aniž by bylo řešení
 • Časté přemítání, co se mohlo udělat jinak a lépe
 • Lidé jsou bez koncentrace a soustředění
 • Myšlenky člověka tak trápí, že nemůže spát, ani usínat
 • Na fyzické úrovni: může skřípat zuby, cítit napětí kolem očí a v čele

Pozitivním potenciálem White Chestnut: je vyrovnanost a vnitřní klid. Hlava je jasná, myšlenky opět pod kontrolou a člověk se může věnovat řešení vzniklého problému. Trýznivé starosti jsou nahrazeny uvědoměním si pozitivního výsledku.

 

Wild Rose – Planá šípková růže

Esence se užívá při negativních psychických náladách, ztrátě životní síly, motivace.

je vhodná pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci. Tím může být nemoc, monotónní životní situace nebo nevhodné zaměstnání. Tito jedinci si nestěžují a jsou apatičtí, rezignovaní. Necítí žádnou motivaci a nemají snahu si pomoci. Jsou uvězněni v jakési prázdnotě. Vzdali boj o svůj vlastní život v radosti. Jejich vitalita a ambice jsou nulové. Tím působí na ostatní nudným a neradostným dojem. V nemoci rychle vzdávají svůj boj. Reagují rezignací namísto depresí a akceptují život takový jaký je. Chybí jim průbojnost a ambice.

Pro typ White Chestnut je typický stav:

 • Absolutní ztráty radosti ze života a motivace
 • Člověk je bez energie, apatický
 • Vnitřně rezignoval, i když k tomu objektivně není důvod
 • Často mluví unaveným a mdlým hlasem bez života
 • Neusiluje o zlepšení stavu, na svůj stav rezignoval
 • Vnitřně je vyprahlý, prázdný, často lhostejný
 • Na svůj stav si nestěžuje, považuje ho za normální

 

Pozitivní potenciál Wild Rose: se projevuje v živém zájmu o život, práci a svět vůbec. Rezignace ustoupila ambicím a cílevědomosti, touze po zdraví a dobrých přátelích. Akceptují, že zodpovědnost za život a životní okolnosti leží v jejich rukách. S iniciativou provádějí změny.

Zdroj: Bachovy květové esence od A do Z, Tajemství Bachových květových esencí, bachovaterapie.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *