Články

NEJISTOTA – druhá skupina Bachovývh esencí

Cerato – Rožec

Cerato je vhodná esence pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku.

Typ Cerato chce dělat vše správně, právě díky tomu na sebe klade vysoké nároky a pořád hledá potvrzení svého poznání nebo názoru u okolí. Nedůvěřují svému vnitřnímu vedení a hledají rady u jiných. Ty jsou mnohdy rozporné, což jejich vnitřní důvěru narušuje ještě více. Lidé typu Cerato jsou věčnými hledači pravdy. Často se účastní všemožných přednášek, vzdělávacích kurzů v naději, že tak naleznou to pravé, co je pro ně výlučně a výhradně správné. Lehce podléhají vlivu osobností, trendů a módním vlnám. Může se dokonce stát, že začnou opovrhovat svým okolím, protože jim neposkytuje to, co do něj očekávají.   

Pro typ Cerato je typické zpochybňování své schopnosti správně se rozhodnout, neustálé hledání rad druhých.

Pozitivní potenciál: Cerato podporuje důvěru ke své vlastní vnitřní pravdě a intuici. Stanete se určitým způsobem jistí a rozhodní. Uvidíte svou nadcházející pravou životní cestu a budete ji následovat s radostí.

 

Scleranthus – Chmerek roční

Scleranthus je dobrý pro lidi trpící nerozhodností.

Lidé této esence trpí tíhou neschopnosti se rozhodnout. V této situaci odsunují důležitá rozhodnutí a na ostatní mohou působit dokonce jako nespolehliví, jako ti, co nevědí, co od života chtějí. Jenže oni to sami nevědí. Tito lidé se často pro něco nadchnou či zapálí, ale najednou změní názor a všechno je jinak. Mohou trpět výkyvy nálad a jeden extrém může střídat druhý. Vnitřní nejistota a nespokojenost unavuje a vysiluje. 

Pro typ Scleranthus je typická nerozhodnost a nevyrovnanost, neschopnost vytvořit si vlastní názor, přelétavost.

Pozitivní potenciál Scleranthus přináší sebejistotou a rozhodnost, zachovává vnitřní rovnováhu v každé situaci. Jedinci jsou schopni dělat rychlá rozhodnutí a potřebné kroky, aby obstáli na své životní cestě.

 

Gentian – Hořec nahořklý

Gentian působí proti pochybnostem a sklíčenosti.

Jedinci typu Gentian se vždy obávají, že se jim něco nepovede, že nemá smysl cokoli dělat, protože to stejně nevyjde. Jsou tím sklíčení a utrápení, vzdávají se bez boje, překážky je odradí. Přicházejí tak o mnoho šancí v životě a stojí v pozadí. Často trpí depresemi, protože podvědomě cítí, že si za neúspěch mohou sami. Síla a vůle těchto lidí je blokována negativismem a pesimismem. 

Pro typ Gentian je typická ztráta odvahy, pochybnosti, pocit poraženosti, rychlé vzdávání se

Pozitivní potenciál Gentian je uvědomění si, že člověk nikdy neselže, když dělá to nejlepší, nezávisle na konečném výsledku. Žádná překážka není nepřekonatelná, žádný úkol příliš velký na to, aby ho nezvládnul. Vzniká pozitivní přesvědčení, že se nakonec všechny těžkosti dají překonat. Posiluje schopnost zdolávat životní výzvy a překážky.

 

Gorse – Hlodaš evropský

Gorse se používá při extrémní beznaději a zoufalství, když člověk rezignuje a vzdává boj.

Gorse je esence pro lidi, kteří se nacházejí ve stavu naprosté beznaděje, pociťují bezvýchodnost a ve svém pesimismu se utápějí. Obvykle se tak stane, když žijí v podmínkách nešťastných pro život dlouhou dobu či když trpí dlouhodobými zdravotními problémy. Cítí bezvýchodnost a nemají víru a naději ve zlepšení. 

Pro typ Gorse jsou typické stavy beznaděje, zklamání, pesimismus, pocit že už nic nemá smysl.

Pozitivní potenciál Gorse je nabýt víru a naději navzdory stávajícímu fyzickému nebo duševnímu problému. Pacient je opět plný naděje, štěstí a je schopen přijmout nemoc jako pozitivní zkušenost. V méně těžkých případech dochází i k pocitu, že se člověk cítí na cestě k uzdravení.

Dr. Bach k tomu napsal: „Vypadají, jakoby ke svému životu potřebovali slunce a tak zahnali kalné, temné mraky.“

 

Hornbeam – Habr obecný

Hornbeam je určen lidem, kteří se cítí vyčerpaně a jako vymačkaní, ale spíš na duševní než tělesné úrovni.

Hornbeam je pro jedince, kteří jsou mentálně vyčerpaní a neustále odsunují své úkoly a povinnosti, protože nemají dost sil. Chybí jiskra, cítí se prázdní a unavení. Často používají kávu, alkohol či cigaretu jako stimulaci. Dnešní doba na nás klade velké nároky, abychom uspěli jak v duchovní, tak v materiální sféře. Vytrácí se rovnováha mezi relaxací a prací, mezi tlakem a oddychem, až prostě mysl vypne. Tehdy může přijít vyhoření, nezájem o svět okolo, mentální únava a nechuť k povinnostem, k práci, ke studiu…

Pro typ Hornbeam je typická mentální únava, kolísavé nálady, chybí vám radost/potěšení, jste v zajetí každodenní rutiny, oddalujete své povinnosti.

Pozitivní potenciál Hornbeam je vnitřní přesvědčení o své vlastní síle a schopnosti čelit „denní práci“. Živé znovuobnovení duševních schopností, vitality, čerstvosti a spontánnosti navrací radost ze života. Úkoly a povinnosti dne uchopí s energií a jasnou hlavou, přičemž dostatečný odpočinek tvoří rovnováhu s prací.

 

Wild Oat – Sveřep větevnatý

Wild Oat je důležitý pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a není jim zcela jasné, kterým směrem se vydat.

Typ této esence má své ambice, vlastní ctižádost, ale není schopen pro svůj život najít naplnění a smysl. Hledá svou životní cestu, správné zaměstnání, správného partnera… a má pocit, že toho není schopen. Tito lidé jsou věční hledači. Mnoho věcí začnou, ale nedokončí. Umí donekonečna hovořit a rozvíjet své plány, ale nezačnou je naplňovat.

Pro typ Wild Oat je typické hledání pravého životního poslání a cíle, nejistota životního směru, nerozhodnost

Pozitivní potenciál Wild Oat je jasná představa o vlastním životním úkolu, spojená s pozitivními myšlenkami a cíli, i schopnost rozhodnout se pro správnou životní cestu. Talent je konstruktivně využíván. Vzhledem k mnohostrannému talentu mohou se tito lidé paralelně věnovat hned několika životním drahám. Protože se nevzdávají, nevzniká u nich již více dlouhá chvíle.

Zdroj: Bachovy květové esence od A do Z, Tajemství Bachových květových esencí, bachovaterapie.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *