Články

ČAKRY

Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka. Můžeme si je představit jako trychtýřky, které pohání různé druhy energií. Jimi proudí energie dovnitř našeho těla i ven. Otáčivý pohyb čaker způsobuje, že energie je vtahována do jejich nitra. Této vlastnosti také vděčí za své jméno. Čakra je slovo původem ze sanskrtu a znamená „kolo“. Ve východní tradici jsou často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do celého těla.

ČAKRY JAKO PŘIJÍMAČ ENERGIE

Odkud energie do čaker přichází? Energie může být z různých zdrojů. Jednak je to naše vlastní životní energie, tzv. kundalini a duchovní síla. Čakrami však přijímáme také veškeré ostatní energie kolem nás. Můžeme jimi dostávat do těla energii od ostatních lidí, kteří nám chtějí například nějak pomoci. Může to být jejich vlastní energie, Reiki energie, energie krystalů, přírodní energie, … Také nám, ale může být i některými lidmi odčerpávána. To nás potom oslabuje a býváme unavení.

KDYŽ JSOU ČAKRY ZABLOKOVANÉ

V čakrách se ukládá energie našich traumat a různých nepříjemných a bolestivých událostí, které jsme za život prožili. Z toho důvodu můžeme mít některé čakry touto energií zablokované. Naše životní energie jimi nemůže dostatečně proudit a blokuje se v těle, z čehož mohou vnikat různé bolesti nebo dokonce chronická nemoc. Proto je dobré čakry pročišťovat. Proudí-li energie v čakrách správně, je dosaženo určité frekvence, která udržuje správné psychické i fyzické zdravý člověka a také může otevírat vědomí jedince vyšším duchovním úrovním.

JAK MŮŽEME ČAKRY ODBLOKOVAT

Jak působit na uvolnění a harmonizaci našich čaker: První cesta znamená vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky funguje čakra bez jakýchkoli blokád a kmitá naprosto přirozeně. Takové frekvence vibrací nalezneme např. u čistých zářivých barev, u drahokamů, v harmonických tónech a u éterických olejů, ale i u dalších projevů přírody. Tyto vibrace můžeme navodit také pomocí Reiki energie. Jakmile přichází do našich čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se čakry rychleji a blokády postupně mizí. Mnoho lidí, ale nemá odvahu projít nutným procesem očišťování. Často jen proto, že jim chybí vědění o něčem podobném a interpretují si prožívané pocity jako krok zpátky ve svém vývoji.

Druhou cestou je vnitřní postoj bezpodmínečného přijímání, který vede k úplnému uvolnění. Uvolnění představuje protiklad a proti-prostředek k napětí, křečovitému stažení, blokádě. Dokud jakoukoli část sebe sama vědomě nebo nevědomě odmítáme, dokud sami sebe posuzujeme a části sebe sama tím odsuzujeme, vytváříme tak napětí, které brání celkovému uvolnění a odstranění blokád. Druhá cesta by měla být součástí té první, avšak může být samostatnou metodou k odstranění blokád.

KOLIK MÁME V NAŠEM TĚLE ČAKER

Čaker máme v našem těle stovky, každý akupunkturní bod je vlastně malá čakra, my se však budeme věnovat hlavním sedmi. Každá čakra má svoji specifickou charakteristiku. Odlišuje se od ostatních čaker svým tvarem, barvou, zněním, tématy a orgány, ke kterým se vztahuje.

  1. čakra – kořenová, základní – MULADHARA
  2. čakra – sexuální, sakrální – SVADHISTANA
  3. čakra – solární, pupeční – MANIPURA
  4. čakra – srdeční – ANAHATA
  5. čakra – krční – VIŠUDDHI
  6. čakra – čelní, třetí oko – ADŽNA
  7. čakra – korunní – SAHASRÁRA

Zdroj: Základní kniha o čakrách

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *