• Články

  NEJISTOTA – druhá skupina Bachovývh esencí

  Cerato – Rožec Cerato je vhodná esence pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku. Typ Cerato chce dělat vše správně, právě díky tomu na sebe klade vysoké nároky a pořád hledá potvrzení svého poznání nebo názoru u okolí. Nedůvěřují svému vnitřnímu vedení a hledají rady u jiných. Ty jsou mnohdy rozporné, což jejich vnitřní důvěru narušuje ještě více. Lidé typu Cerato jsou věčnými hledači pravdy. Často se účastní všemožných přednášek, vzdělávacích kurzů v naději, že tak naleznou to pravé, co je pro ně výlučně a výhradně správné. Lehce podléhají vlivu osobností, trendů a módním vlnám. Může se dokonce stát, že začnou opovrhovat svým okolím, protože jim neposkytuje to, co…

 • Články

  STRACH – první skupina Bachových esencí

  ASPEN – Topol osika je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví. Ve většině případů jsou to lidé velmi citliví a vnímavý ke svému okolí, ale jejich pozornost se obrací pouze k negativnímu smýšlení. Neumějí se otevřít situaci a na plno ji přijmout, protože jsou uvězněni v představě, že za vším se skrývá něco děsivého. Svůj strach nedokážou přesně definovat, nevědí, odkud pramení a proč má nad nimi takovou moc. Tito lidé se svými strachy odříznou od své životní radosti a tak ji ani nijak neprožívají, protože jen záchvěv radosti hned vystřídá strach. Tato neustálá ustrašenost je pak může…

 • Články

  Přehled Bachových esencí

  Esence objevil anglický lékař a bakteriolog Edward Bach, který ve své lékařské praxi pocítil jistou nespokojenost s jednostranným pohledem lékařské medicíny, která hleděla pouze na nemoci a fyzické projevy. Edward Bach, ale viděl člověka a nemoc jako součást jednoho celku, který je potřeba řešit společně a proto na homeopatických principech vytvořil 38 výtažků z divoce rostoucích rostlin. Seznam všech 38 esencí jejich rostlinný původ a základní charakteristika mentálních a emocionálních problémů, které Vám esence pomáhají řešit. 1.) Řepík lékařský (Agrimony) za usměvavou tváří skrýváte problémy, bráníte se konfrontaci, máte nechuť vidět pravý stav situace 2.) Topol osika (Aspen)  nevysvětlitelné obavy, nervozita, strach z neznámého, podivné předtuchy 3.) Buk (Beech)  intolerance a přehnaná…