• Články

  NEZÁJEM O SVÉ OKOLÍ – třetí skupina Bachových esencí

  CLEMATIS – Bílá lesní réva Je pro lidi, kteří žijí ve svém vlastní bublině, nemají zájem o realitu a jen těžko udrží své vědomí v přítomnosti. Tito lidé jsou často považovány za snílky a introverty a s okolím příliš nekomunikují. Mají sklony k nedostatku vitality a energie. Budí dojem duševní nepřítomnosti. Upřednostňují samotu a problémy či tlak okolí řeší pobýváním ve svém vlastním světě iluzí a snů. V nemoci nevyvíjejí žádné úsilí, aby se uzdravili. Utíkají před realitou. Hodně spí, protože tím utíkají před skutečným světem. Děti tohoto typu mívají ve škole problémy, zapomínají, nesoustředí se a nevnímají. Avšak nedostatečná koncentrace a duševní nepřítomnost mohou vést k častým nehodám. Pro…

 • Články

  ČAKRY

  Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka. Můžeme si je představit jako trychtýřky, které pohání různé druhy energií. Jimi proudí energie dovnitř našeho těla i ven. Otáčivý pohyb čaker způsobuje, že energie je vtahována do jejich nitra. Této vlastnosti také vděčí za své jméno. Čakra je slovo původem ze sanskrtu a znamená „kolo“. Ve východní tradici jsou často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do celého těla. Čakry jako přijímač energie Odkud energie do čaker přichází? Energie může být z různých zdrojů. Jednak je to naše vlastní životní energie, tzv. kundalini a duchovní…

 • Články

  NEJISTOTA – druhá skupina Bachovývh esencí

  Cerato – Rožec Cerato je vhodná esence pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku. Typ Cerato chce dělat vše správně, právě díky tomu na sebe klade vysoké nároky a pořád hledá potvrzení svého poznání nebo názoru u okolí. Nedůvěřují svému vnitřnímu vedení a hledají rady u jiných. Ty jsou mnohdy rozporné, což jejich vnitřní důvěru narušuje ještě více. Lidé typu Cerato jsou věčnými hledači pravdy. Často se účastní všemožných přednášek, vzdělávacích kurzů v naději, že tak naleznou to pravé, co je pro ně výlučně a výhradně správné. Lehce podléhají vlivu osobností, trendů a módním vlnám. Může se dokonce stát, že začnou opovrhovat svým okolím, protože jim neposkytuje to, co…